İş Bankası Proemtia Bayi Kart ile yapılacak olan vadeli alımlarda geçerli oranlar; 90 gün - %14,25 / 120 gün - %19,20 / 150 gün - %24,25 / 180 gün - %29,40 Şimdi alışveriş yapın!

Demir Çelik Sektöründeki Enerji Maliyetlerine Yakından Bakış

Demir Çelik Sektöründeki Enerji Maliyetlerine Yakından Bakış

Demir Çelik Sektöründeki Enerji Maliyetlerine Yakından Bakış

Dünyada en fazla enerji tüketen sektörlerden biri de demir çelik endüstrisidir. Demir cevherini eritmek ve rafine hale getirmek için çok yüksek sıcaklıklara ihtiyaç vardır. Bu sıcaklıklara ulaşmak için kullanılan makine ve ekipmanlar çok yüksek miktarlarda enerjiye ihtiyaç duyarlar. Demir çelik ürünlerini üretmek için farklı enerji kaynaklarından yararlanılır, bunların başında da elektrik ve doğalgaz gelmektedir.

Demir çelik sektörünün Türkiye’nin toplam enerji tüketimi içerisindeki payı %7,5 iken, sanayi tüketimi içindeki payı %22,9 civarındadır.

Enerji Maliyetleri Neden Yüksek?

Demir çelik sektörünün karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan birisi artan enerji maliyetleridir. Son yıllarda artan enerji talebi, jeopolitik istikrarsızlıklar ve küresel petrol (talebi) gibi doğalgaz piyasalarında dalgalanmalara sebep olan etkenler enerji fiyatlarında artışa yol açmıştır. Ayrıca Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz etkileri ile enerji piyasasındaki korumacı önlemler de eklenince enerji fiyatları artış trendine girmiştir.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz de bu durumdan en çok etkilenen ülkelerden biri olmuştur. Sektördeki bu dalgalanma, ürünlerin üretim maliyetlerine de anında yansımıştır. Üretim maliyetlerinin %40’ını enerji maliyetleri oluşturduğundan, enerji tarafında yaşanan bu artış demir çelik sektöründeki üretim maliyetlerini artırmıştır.

Hammadde hazırlık sürecindeki yüksek miktarda enerji ihtiyacı, yüksek sıcaklıkta gerçekleşen eritme, rafine etme, döküm gibi işlemler sırasında yüksek sıcaklığı korumak için gerekli enerji ihtiyacı ile ekipmanlar için gerekli yoğun enerji gereksinimi enerji fiyatlarının yüksek olması ile birleşince demir çelik sektöründeki enerji maliyetleri artış göstermiştir.

Maliyetler Nasıl Düşer?

Çelik üreticilerinin yüksek enerji maliyetleri sorunuyla başa çıkma yollarından biri enerji verimliliğini artırmaktır. Demir çelik üreticileri, enerji verimliliği yüksek makine ve ekipman kullanımı ile üretim süreçlerini iyileştirmeye yönelik atacakları adımlarla enerji tüketim maliyetlerini azaltabilirler. Örneğin; birçok demir çelik fabrikası artık geleneksel yüksek ısılı fırınlara kıyasla enerji tüketimini %60’a kadar azaltabilen yüksek verimli elektrikli ark fırınları (EAF’ler) kullanıyor.

Çelik sektöründeki enerji maliyetlerinin düşürülmesine yönelik bir diğer strateji ise; elektrik üretimi için rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına geçmektir. Pek çok çelik üreticisi artık faaliyetlerini güçlendirmek için yenilenebilir enerji teknolojilerine yatırım yapıyor, bu da fosil yakıtlara olan bağımlılıklarını azaltmaya ve zaman içinde enerji maliyetlerini düşürmeye yardımcı olabiliyor.

Demir çelik üreticileri, enerji verimliliğini artırmayı ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçmeyi sağlarken, aynı zamanda tedarik zincirinde iyileştirmeler yaparak enerji maliyetlerini azaltabilirler. Hammadde kalitesi ise enerji tüketimini doğrudan etkileyen parametrelerden biridir.

Genel olarak demir çelik sektörü büyük ölçüde enerjiye bağımlıdır, bunun sonucunda enerji maliyetleri toplam üretim maliyetlerinin önemli bir bölümünü oluşturur. Bu nedenle sektör, maliyetleri düşürmeye ve rekabet gücünü artırmaya yardımcı olmak için her zaman enerji verimliliğini artırmanın ve enerji tüketimini azaltmanın yollarını aramak zorundadır.

Demir çelik üreticileri; enerji verimliliğine, yenilenebilir enerjiye ve tedarik zincirindeki iyileştirmelere yatırım yaparak, giderek daha zorlu hale gelen küresel pazarda rekabet gücünü koruyabilir hatta arttırabilirler.