Kullanım Koşulları | ProEmtia

İş Bankası Proemtia Bayi Kart ile yapılacak olan vadeli alımlarda geçerli oranlar; 90 gün - %13,95 / 120 gün - %18,60 / 150 gün - %23,25 / 180 gün - %27,90 Şimdi alışveriş yapın!

Geriye Dön

Kullanım Koşulları

Maksmarket Danışmanlık Elektronik Hizmet Tic. A.Ş. (“Proemtia”) tarafından işletilmekte olup tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları Proemtia’ya ait olan proemtia.com internet sitesini (“Platform”) ziyaret etmeniz, görüntülemeniz, kullanmanız veya bu sitede mevcut olan herhangi bir bilgiye erişmeniz, aşağıda yer verilen hüküm ve koşulları(“Kullanım Koşulları”) kabul ettiğiniz ve Kullanım Koşulları’na uygun davranacağınız anlamına gelir.

 • Platform, Kullanım Koşulları ve yürürlükteki mevzuat uyarınca uygun kullanılması şartıyla herkes tarafından ziyaret edilebilmektedir. Platform’un birtakım özelliklerinden (alım-satım yapılabilmesi gibi) yararlanmak Platform’a üye olunmasını gerektirdiğinden Platform’un üye olunmadan kullanılabilen fonksiyonları kısıtlıdır.
 • Platform’a girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin, programların vs. kullanılması sebebiyle, haksız fiil, sözleşmenin ihlali ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Proemtia sorumlu değildir. Proemtia, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Platform’un kullanımından kaynaklanan her türlü risk ile yasal, idari ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir.
 • Kullanıcı, Platform’da gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Kullanım Koşulları’na ek olarak, yürürlükteki mevzuata ve dürüstlük kurallarına uyacağını, kabul ve taahhüt eder. Kullanıcıların, bu Kullanım Koşulları’nı herhangi bir şekilde ihlal etmeleri ile Platform’un işleyişini engelleyebilecek davranışlarda bulunmaları, Platform’a orantısız yük getirmeleri, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmaları durumlarının yanında Proemtia ilgili kullanıcının Platform’u kullanımını hiçbir neden göstermeksizin de geçici veya daimî olarak durdurabilir. Bu hallerde kullanıcının Proemtia’dan herhangi bir talebi olamaz.
 • Proemtia, Platform’a yeni sürüm, yayın, genişletilmiş biçimlerini vb. çıkarma, Platform’a yeni özellikler ekleme veya mevcut özellikleri kaldırma, Platform’da yer verilen hizmetleri, ürünleri yenileme, değiştirme dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Platform’da bulunan her unsurda her türlü değişikliği yapma, Platform’u yeniden organize etme hakkını herhangi bir ihtara ve/veya bildirime gerek olmaksızın saklı tutar. Kullanıcı, Platforma’a erişiminin yapılacak iyileştirme ve diğer değişikliklerin uygulanması dolayısıyla geçici olarak engellenebileceğini bildiğini kabul eder.
 • Platform, Proemtia’nın kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Proemtia, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir ve bu tür bağlantı ve referanslar verilmesi üçüncü tarafların desteklendiği ya da bu doğrultuda herhangi bir garanti verildiği anlamına gelmemektedir.
 • Proemtia, işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, Kullanım Koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın siteyi tekrardan organize etme, yayını durdurma, değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı veya siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.
 • Proemtia, Platform’un genel görünümü ve tasarımı ile bilgisayar yazılımı, uygulanan satış sistemi, iş yöntemi ve iş modeli dahil olmak üzere web sitesindeki tüm bilgiler, resimler, alan adı, logo, simge, gösterici, yazılı, elektronik, grafik veya makine tarafından okunabilen teknik veriler dahil olmak üzere tüm materyaller ve ilgili fikri ve sınai mülkiyet hakları sahibi veya lisans sahibidir ve bunlar yasal koruma altındadır. Platform’da bulunan materyallerin hiçbiri, önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir dile çevrilemez, yeniden yayınlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, kod ve yazılım dahil olmak üzere postalanamaz, iletilemez, sunulamaz veya dağıtılamaz. Platform’un tamamı veya bir kısmı izinsiz olarak başka bir web sitesinde kullanılamaz. Aksine, eylemler yasal ve cezai sorumluluk gerektirir. Proemtia’nın burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.
 • Proemtia yalnızca Platform’a ilişkin altyapıyı sağlamaktadır ve satışa sunulan/görüntülenen ürünlere ve hizmetlere ilişkin sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, ürünler, içerikler, hizmet, fikri mülkiyet ihlalleri ve Platform’un kullanımına ilişkin olarak üçüncü kişi ve kurumlar tarafından iletilebilecek yargılama masrafları, avukatlık ücretleri, idari para cezaları dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü iddia ve talepten Proemtia’nın sorumlu olmadığını kabul eder.
 • Proemtia, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Platform’un kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai ve sair zarardan sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı, Platform kapsamında görüntülenen ürün ve hizmetlerin ve sair süreçlerin ilgili mevzuata uygun olmasından, kullanıcılar tarafından herhangi bir gerekliliğinin yerine getirilmesinden ve üçüncü kişilerin, Platform’un kullanımı, ziyareti, erişimi ile ilişkili her türlü iddia ve taleplerinden münhasıran sorumlu olup bu kapsamda Proemtia’ya Platform’da görüntülenen içeriklere ilişkin herhangi bir iddia veya talep yöneltemeyecektir.
 • Proemtia, kullanıcıların Kullanım Koşulları’na veya ilgili mevzuata aykırı olarak gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri hiçbir zarardan, idari para cezaları veya sair ödemelerden doğrudan ve/veya dolaylı olarak sorumlu tutulamaz. Bu sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir. Kullanıcı, Proemtia’nın, kendisinin işbu yükümlülüklere aykırı davranmasından dolayı üçüncü kişilerden Proemtia’ya gelebilecek her türlü talebi kendisine rücu edebileceğini bildiğini kabul eder.
 • (i) Proemtia’ya ait yazılımların, portalların ve ara yüzlerin güvenliğini tehdit edebilecek, bunların çalışmasını veya diğer kullanıcıların bunlardan faydalanmasını engelleyebilecek ve/veya zorlaştıracak herhangi bir girişimde bulunulması, (ii) yazılımlara, portallara ve ara yüzlere bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirilmesi (iii) Platform’un kaynak kodlarına veya Proemtia’nın sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişilmesi, bu bilgi ve içerikleri kopyalanması, silinmesi, değiştirilmesi ya da bu yönde denemeler yapılması (iv) Proemtia’nın yazılı olarak ön iznini alınmaksızın Platform üzerinde otomatik program, webcrawler gibi "screen scraping" yazılımlar aracılığıyla Platform’da yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanması, paylaşılması veya kullanılması (iv) Proemtia’ya ait yazılımların, portalların ve ara yüzlerin çalışmasını engelleyecek ve/veya zorlaştıracak başka yazılımları kullanılması, kullanılmaya çalışılması, Proemtia tarafından sunulanlara bunların entegre edilmeye çalışılması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, Proemtia sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca söz konusu yasaklara aykırı hareket eden üçüncü kişilere de destek verilmesi yasaktır. İşbu hükmün aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Proemtia’nın Kullanım Koşulları’nda açıkça belirtilen/belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.
 • Proemtia, Platform’u “olduğu gibi” sağlamakta olup Platform’un kusur ve hatadan ari, kesintisiz ve sorunsuz çalıştığı, mükemmel olduğu veya kullanıcının kendine özel ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı, herhangi bir cihaz ya da web tarayıcı ile uyumlu olduğu şeklinde bir iddia veya taahhütte bulunmamaktadır. Proemtia, kullanıcının (i) Platform’u kullanması, kullanmaması ya da yanlış kullanması veya Kullanım Koşulları’nda belirtilen taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle ortaya çıkacak doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat taleplerinden; (ii) tüm donanım, sistem yazılımı/diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan; (iii) iletişim ağı (network), internet bağlantısı, bağlantı hatalarından; (iv) Platform üzerinde kullanıcı veya üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilecek her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalardan; (v) voltaj dalgalanmalarından, batarya ve elektrik kesilmelerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörlerden doğacak zararlardan sorumlu değildir.
 • Kullanıcı, Platform üzerinden sunulan içeriklere erişim ve bunların kalitesinin bunların sunuldukları internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Proemtia’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını bildiğini kabul ve beyan eder.
 • Proemtia, bu yasal uyarı sayfasının içeriğini istediği zaman güncelleme yeteneğini saklı tutar ve kullanıcılarına siteye giriş yaparken yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye eder. Söz konusu güncellemelerin düzenli bir şekilde takip edilmesinden kullanıcı bizzat ve münhasıran sorumludur.