Demir çelik sektöründeki anti-damping soruşturmasının piyasayı nasıl etkilemesi bekleniyor?

Demir çelik sektöründeki anti-damping soruşturmasının piyasayı nasıl etkilemesi bekleniyor?

Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından İsdemir’in bir süre faaliyetlerine ara vermek zorunda kalması ve artış gösteren enerji maliyetleri nedeniyle yerli üreticiler rekabetçi fiyatlama yapmakta zorluk yaşadı. Bu sebeple 2022 yılının ikinci yarısından itibaren, ülkemize Uzak Doğu Asya’dan yapılan sıcak sac ithalatında önemli artışlar meydana geldi.

31.10.2023 tarih ve 32355 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında Çin, Hindistan, Japonya ve Rusya’dan yapılan sıcak rulo sac ithalatına ilişkin anti-damping soruşturması başlatıldığı duyurulmuştur. Dünya genelinde, ülkelerin kalitesi düşük ve ucuz ürünlerin pazarı haline gelmesinin önlenmesi ve iç piyasanın korunması amacıyla zaman zaman anti-damping önlemlerine başvurulmaktadır.

2020 yılının başından 2023 yılının ilk yarısına kadar olan dönemi kapsayan bahis konusu soruşturmada, anılan ülkelerden ithal edilen ürünlerin dampingli olduğu ve bu suretle 5 adet yerli üretici firmanın zarar etmesine yol açıldığı iddiaları inceleniyor.

İnceleme konusu ülkelerden yapılan toplam ithalat hacminin, 2023 yılında 3 milyon ton seviyesine ulaşması bekleniyor. Soruşturma sonucunda bir vergi artış kararının alınması durumunda, ülkemize yapılan sıcak sac ithalatının bir miktar düşüş göstermesi ihtimal dahilinde değerlendiriyor.